Ruščina za otroke in mlade

Z malimi koraki v veliki svet ruske besede in kulture

Zakaj je učenje ruščine koristno?

  • Ruski jezik je šesti najbolj razširjeni svetovni in prvi najbolj razširjeni slovanski jezik. Rusko govorečih je kar 280 milijonov ljudi po celem svetu.
  • Rusija ima izredno bogato kulturno dediščino in številne svetovno znane avtorje na področju literarne, glasbene in likovne umetnosti. Poznavanje ruščine nam omogoča, da se lažje približamo njeni pestri in izredno zanimivi kulturi.
  • Znanje ruskega jezika je lahko konkurenčna prednost tudi pri iskanju zaposlitve. Rusija je namreč pomemben gospodarski partner Slovenije. Število ruskih investicij v Sloveniji raste, hkrati pa so Rusi eni najbolj pogostih in zaželenih gostov v slovenskem turizmu.
  • Zaradi skupnih slovanskih korenin in podobnosti v jeziku, slovenski otroci zelo hitro osvojijo osnove ruščine.

Prednosti zgodnjega učenja tujih jezikov:

  • Zgodnje učenje jezikov zelo pozitivno vpliva na intelektualni razvoj otrok in sposobnost učenja na vseh ostalih področjih. Priporočajo ga tako jezikoslovci, kot tudi nevrologi.
  • Otroci se zlahka in izredno hitro učijo jezika in pri tem razvijejo zelo naravno izgovorjavo. Jezik osvojijo do te mere, da lahko v njem razmišljajo podobno kot če bi bil to njihov materni jezik.
  • Skozi igro in pesmi jim učenje ne predstavlja napora, temveč zabavo, druženje in sprostitev.
  • Učenje tujih jezikov omogoča spoznavanje drugih kultur in razumevanje medkulturnih razlik. Otroka spodbuja k strpnosti in sprejemanju drugačnosti ter širi njegov pogled na svet.

Zavod Vesela dRuščina, zavod za izobraževanje in kulturo Learn More